Adatvédelmi politika

Az Ön magánszférája nagyon fontos nekünk.

Alkalmazás:
Személyes adatainak védelme különösen fontos a Felbermayr cégcsoport valamennyi vállalatának. Ezért az adatokat kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályi  rendelkezések alapján (GDPR) dolgozzuk fel. Jelen adatvédelmi dokumentumban tájékoztatjuk Önt társaságunk valamint adatfeldolgozóink (jogi vagy természetes személyek) által végzett adatfeldolgozás  legfontosabb szempontjairól..

Személyekre vonatkozó adatok:
Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával tároljuk és kezeljük, vagy amennyiben ez olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön is érintett fél és a GDPR ezt előírja,  vagy ha az adatok feldolgozása jogszabályi kötelezettségen alapul. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha bizonyos, hogy azokra hatósági adatszolgáltatási kötelezettség már nem vonatkozik.Csak azokat a személyes adatokat tároljuk és kezeljük, amelyek szükségesek a szolgáltatásaink végrehajtásához és feldolgozásához, vagy melyeket Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott. Harmadik fél számára adatok továbbítása (jogi vagy természetes személyek) csak abban az esetben történik, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön érintett (mint például az alvállalkozók),  vagy jogszabályi kötelezettségen alapul. Lehetséges fogadók lehetnek: biztosító társaságok, hatóságok, adótanácsadók, kintlévőségkezelő társaságok, jogi képviselők

Adatbiztonság:
Személyes adatainak védelme megfelelő szervezeti és technikai óvintézkedésekkel történik. Ezek az óvintézkedések különösen a jogosulatlan, jogellenes vagy véletlen hozzáférés, feldolgozás, veszteség, felhasználás és manipuláció elleni védelemre vonatkoznak. Annak ellenére, hogy folyamatosan magas szintű biztonsági rendszert tartunk fenn,  nem zárható ki, hogy az interneten keresztül megosztott információkat mások is megtekinthetik és használhatják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik fél által okozott adatátviteli hiba miatt  és / vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés miatt keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget (pl. hackertámadás az e-mail fiókon vagy telefonon, adatok lehallgatása és hasonlók).

Az Ön jogai:
Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését. Ha úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy az adatvédelmre vonatkozó igényét más módon megsértették, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső kapcsolattartási címünkkel. Ezeket az alábbi kapcsolattartási adatok alapján éri el: Bau-Trans Kft., HU-2051-Biatorbágy, Rozália park 6., Tel.: + 36 23 312 300, e-mail: bautrans@bautrans.hu

Ezen túlmenően a felügyelő hatóságnál is panaszt tehet
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530-Budapest, Pf.: 5
Telefon: + 36 1391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: https://naih.hu

Ez a weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást (Google Analytics) ("Google") használja. A Google Analytics az úgynevezett "cookie-kat" használja, a számítógépén tárolt szöveges fájlokat, amelyek lehetővé teszik a webhely használatát. A cookiek által az e weboldal használatáról (beleértve az Ön IP-címét) származó információkat a Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. A Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetőinek webhelyes tevékenységével kapcsolatos jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, ha a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik fél ezeket a Google nevében feldolgozza. 

A Google semmilyen esetben nem társítja az IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz. A cookiek telepítését megakadályozhatja a böngészőszoftver megfelelő beállításával; azonban vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy a weboldal összes funkcióját a lehető legteljesebb mértékben használhatja. 

A weboldal használatával Ön hozzájárul a Google által Önnek a fentiekben leírt módon és célok eléréséért történő feldolgozásához. A legtöbb internetböngésző esetében (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) van egy bővítmény, amely nem vehet részt a webhely elemzésében. Ez a bővítmény a következő linken ajánlja fel Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout