Impresszum

Általános cégadatok

Médiatulajdonos és kiadó:   Bau-Trans Kft.
Vállalat székhelye:   Rozália park 6, H-2051 Biatorbágy
Telefon:   +36 23 312300
Fax:   +36 23 312611  
E-mail:   office@­bautrans.hu
Jog forma:   Korlátolt felelősségű társaság
Joghatóság:   Budapest/Budai Központi Kerületi Bíróság
Vállalat tevékenységi tárgya:   Szolgáltatás a különleges szállítás, túlsúlyos fuvarozás, géptelepítés és emeléstechnika területén
Ügyvezető:   Wolfgang Schellerer, Peter Stöttinger
Cégbejegyzés sz.:   Cg. 13-09-066675
Adószám:   HU10225761
Weboldal:   www.bautrans.hu
A weboldal technikai megvalósítása:   SIWA Online GmbH - a TYPO3 szakértők
A weboldal alapvető iránya:   Információk a vállalatról, valamint az azzal kapcsolatos szolgáltatásokról
Utasítás:   A nyelvi egyszerűsítés és az olvashatóság érdekében az e weboldalon szereplő valamennyi állítást
nemsemlegesnek kell tekinteni.

A Bau-Trans Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az ezen a weboldalon megadott információk helyénvalók és teljesek legyenek a rendelkezésükre bocsátáskor. Ennek ellenére véletlen és véletlen hibák fordulhatnak elő, amelyekért bocsánatot kérünk. A Bau-Trans Kft. nem vállal garanciát, és nem garantálja az ezen a weboldalon megadott információkat, például: hiperhivatkozások vagy más tartalom, amelyet közvetlenül vagy közvetve a Bau-Trans weboldal használ. A Bau-Trans Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy kiegészítse az információkat. 

A Bau-Trans Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalon található pontatlanságokért vagy mulasztásokért, ezért a Site Trans Siteen megadott információkon alapuló valamennyi döntés kizárólag a webhely felelősségi körébe tartozik felhasználó. A Bau-Trans Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a Bau-Trans weboldalon közölt információk közvetett vagy közvetlen használatával kapcsolatban felmerülő bármilyen közvetlen, konkrét vagy következményes kárért vagy egyéb kárért. Hacsak másként nem jelezzük, a Bau-Trans weboldalon található valamennyi dokumentum szerzői és az erre a célra használt anyagok szerzői joga kizárólag a Bau-Trans Kft. tulajdonában van.

Minden jogra vonatkozóan (például tulajdon, szellemi tulajdon, szerzői jog) nem lesz senkinek kiadva egy licenc vagy más jog. A dokumentumok sokszorosítása csak személyes és informatív használatra engedélyezett, és bármilyen más másolás vagy más felhasználás kifejezetten tilos. A védjegyek (pl. védjegyek, logók) használata, függetlenül a ® vagy ™ szimbólum jelenlététől, kifejezetten tilos. Az előző rendelkezések mindegyike olyan szoftverekre is vonatkozik, amelyeket közvetlenül vagy közvetve a Bau-Trans weboldalról elérhet vagy használhat. Amennyiben a harmadik féltől származó szoftverekre mutató hivatkozások elérhetők, a szolgáltató szabályai érvényesek, és jogait be kell tartani. A Bau-Trans-weboldal minden olyan felhasználója, aki tájékoztatást nyújt a Bau-Trans Kft.-nak, egyetért azzal, hogy a Bau-Trans Kft. korlátlan jogot kap ezekre az információkra, és ezeket a Bau-Trans Kft.minden kívánt módon használhatja. A felhasználó által nyújtott információk nem esnek a titoktartási kötelezettség alá. A felhasználó személyes adatait a (DSG). évi adatvédelmi törvény szabályozza, és a Bau-Trans Kft. csak a személyes gondozáshoz vagy az ügyfelek törzsadatainak karbantartásához szükséges mértékig használja.